Missie / Visie

 

 

IDEOLOGIE - Waar geloven wij in?

Iedereen is creatief. Creativiteit is een belangrijke eigenschap van de mens en een belangrijk fenomeen in de menselijke beschaving. Alles wat de mensheid heeft voortgebracht, zowel wat we gemaakt hebben (materieel) als wat we bedacht hebben (immaterieel) is ontsproten uit een scheppingsproces, aangejaagd door nieuwsgierigheid (analyse, onderzoek) en visie (oplossing, kan dit anders, beter?)

Creativiteit raakt aan veel leerprocessen. Creativiteit kun je stimuleren, ontwikkelen en cultiveren. Dit geldt voor jong en oud. Kunst, techniek en erfgoed behoren vanzelfsprekend tot één domein. Kunst en techniek zijn twee belangrijke fenomenen waarin de scheppingsdrang van de mens tot uiting is gekomen sinds het begin van de menselijke beschaving tot op de dag van vandaag. Een belangrijk deel van ons erfgoed bestaat uit maaksels en bedenksels op het gebied van kunst, techniek en wetenschap. Dit erfgoed moet behouden blijven, met trots en respect behandeld worden maar vooral dienen als voortdurende inspiratiebron en bron van kennis voor de komende generaties. Bezig zijn met kunst en techniek, en experimenteren op het spannende raakvlak van deze disciplines geeft een geweldige kans op leuke en fundamentele leerervaringen.

 

 

VISIE - Hoe kijken wij naar de wereld?

 

Wat zien we nu?

In onze dynamische, complexe en geavanceerde samenleving waarin de technologische ontwikkelingen over elkaar heen buitelen, lijkt er geen rust, ruimte en tijd meer te bestaan voor creativiteit, diepgang en lange-termijn leerprocessen. Bovendien leeft men heel erg in het hier en nu en in de waan van de dag. Men heeft men te weinig oog voor erfgoed, traditie en identiteit. In onze voortdurende moderniseringsdrang is, en wordt, veel afgebroken en weggegooid. Het besef dat wat we nu allemaal hebben en kunnen is gebouwd op de fundamenten van wat anderen vóór ons bedacht en gemaakt hebben is zwak. Ook is er een enorme inflatie van zelfverworven kennis, associatieve denkprocessen en creativiteit als gevolg van internetgebruik, google en wikipedia. Er circuleert een hoop van hetzelfde en er wordt weinig nieuws toegevoegd. We leven meer in een informatiemaatschappij dan in een innovatieve kennismaatschappij. Mensen zoeken zaken vaak makkelijker op vanachter hun beeldscherm, dan dat ze de moeite nemen om iets werkelijk te beleven en aanschouwen. De 'echte' tastbare wereld van heden en verleden moet vaak enorm concurreren met deze virtuele wereld. Terwijl deze virtuele wereld eigenlijk ook een geavanceerd technisch wonder is, ontstaan vanuit menselijke wetenschap en scheppingsdrang.. een dilemma. Ook is de diepgaande aandacht, begrip, interesse, waardering voor kunst, cultuur, erfgoed en immateriële waarden niet meer breed aanwezig in de samenleving. Sommige beleidsmakers spreken zelfs denigrerend van 'linkse hobby's'. De wereld lijkt meer dan ooit gericht op het genereren van materiële welvaart. We leven in een vluchtige en commerciële 'evenementencultuur', massaal gericht op de populaire cultuur waarin alles slechts nog eventjes 'leuk' is en waarin het gaat om consumeren op de korte termijn. Alles gaat snel en weinig beklijft op de zoektocht naar steeds nieuwe 'prikkels'.

 

Wat zouden we willen zien?

Wij willen positief en duurzaam aandacht geven aan de schoonheid en rijkdom van ons culturele, artistieke en wetenschappelijke erfgoed en een inspiratiebron vormen voor al onze cursisten en bezoekers. Wij willen laten zien dat het leuk is om te zien en ervaren wat de mensheid allemaal heeft bedacht en gemaakt en hoe leuk en uitdagend het is om daarvan te kunnen leren en zelf dingen te maken en bedenken. Hoe bijzonder en waardevol dat continue doorgeefproces van verbeelding, kennis en ervaring is. Wij willen dat er weer een gevoel van trotsheid en respect ontstaat voor de oneindige en rijke menselijke scheppingskracht en mensen stimuleren zich ook met veel plezier in deze traditie te scharen. Hoe leuk en bevredigend het bekijken en beleven van creaties van anderen kan zijn en hoeveel voldoening het zelf bedenken en maken van dingen kan geven. Wat jij bedacht en gemaakt hebt was er eerst niet, en nu wel, en dat geef jij ook weer door. Je steekt jouw eigen energie en talent in iets en je laat iets unieks en blijvends achter op deze planeet, waar anderen iets aan hebben of van kunnen genieten! Dat is toch bijzonder? Iedereen is creatief en samen maken we heel veel nuttigs en moois! In onze visie op educatie staat het prikkelen van de hersenen en zintuigen, de nieuwsgierigheid, het vrij associëren en het anders kijken, out-of-the-box denken en onbevangen experimenteren altijd voorop. Leven is be-leven en creëren. Het stimuleren van een cultuur van leren en creëren, iets waardevols toevoegen, i.p.v. uitsluitend consumeren, is een krachtige en positieve cultuur die altijd zal overleven. Daarmee leveren we een waardevolle bijdrage aan de wereld na ons.

 

 

MISSIE - Wat willen we betekenen voor onze cursisten & bezoekers?

We willen een stimulerende, positieve, speelse en ongedwongen beleef- en leeromgeving bieden aan bezoekers en cursisten van alle leeftijden en uit alle lagen van de samenleving.De nadruk ligt op leren in het algemeen en specifiek op het stimuleren van het wetenschappelijk en creatief denken middels het experimenteren in kunst en techniek. Dit vanuit onze overtuiging dat creatief en constructief denken op jonge leeftijd allerlei denk- en leerprocessen stimuleert en uitlokt die levenslang waardevol en heilzaam zijn. Educatief gezien ligt de focus vanzelfsprekend, en ook vanuit onze beleidsopdracht, op de jonge generaties maar er wordt een verbinding gezocht tussen ouderen en jongeren in het doorgeven van erfgoed, kennis en ervaring en in het samen beleven en delen. We willen dat mensen weer trots en respectvol omgaan met erfgoed en ons culturele, artistieke en wetenschappelijke erfgoed ervaren als rijke inspiratiebron.

 

MERKBELOFTE - Wat beloven we aan wie?

 

 • Wij zijn dé plek in Hengelo waar kunst, techniek en erfgoed samenkomt en waar van alles te zien, leren en beleven valt. Wij zijn er voor alle leeftijden en voor alle mensen in de maatschappij.

 

 • Wij zijn hét kenniscentrum voor het technisch-industriële erfgoed in Hengelo, en voor techniek- en kunsteducatie. Daarbij hebben we een regionale en nationale uitstraling.

 

 • We bieden kwalitatief hoogwaardige onderwijsprojecten, gericht op kunst, cultuur en techniek, voor het basis- en middelbaar onderwijs, geleid door enthousiaste en vaardige docenten, evt. in samenwerking met senioren uit de werkvelden van kunst en techniek, binnen- en buitenschoolse educatie, cultuurparticipatie in de wijken.

 

 • We bieden korte en langlopende kunst, dans & theatercursussen aan een breed publiek.

 

 • We zijn een toeristische trekpleister. Een leuk en leerzaam museum en kunstexpositiezaal voor een leuk dagje uit voor het hele gezin.

 

 • We organiseren en stimuleren maatschappelijke verbinding en respect voor de eigen woon- en leefomgeving d.m.v. community-art projecten.

 

Kernwaarden - Hoe willen we werken?

 

 • Educatief: Stimuleren van nieuwsgierigheid, creativiteit en wetenschappelijk denken. Daarbij staat het prikkelen van de hersenen en zintuigen, het vrij associëren en het anders kijken, out-of-the-boxdenken en onbevangen experimenteren altijd voorop.
 • Positief: Interesse en respect voor kunst en wetenschappelijk- en cultureel erfgoed. Positief en trots gevoel hierover.
 • Leuk: Plezier in leren, experimenteren en creëren.
 • Saamhorig en respectvol: We zijn er voor iedereen, alle leeftijden en alle lagen van de samenleving, en we stimuleren het doorgeven van kennis en ervaring van de oudere generaties naar de jonge generaties.
 • Verbindend en disciplineoverstijgend: Verbinding van de domeinen kunst, techniek & erfgoed, onderzoeken en zichtbaar maken van de raakvlakken, maar ook verbinding van mensen.