Informatie over lesvormen, tarieven en betaling

Termijnbetaling en btw

Je kunt het lesgeld voor de meeste cursussen in 10 maandelijkse termijnen betalen. Vanaf 21 jaar is de cursusprijs inclusief 21% btw. We zijn wettelijk verplicht deze 21% btw te heffen. Dit geldt voor alle cursussen beeldende kunst, dans, theater en muziek.

 

 

Materiaalkosten bij beeldende kunstcursussen

De cursusprijzen beeldende kunst voor volwassenen zijn excl. materiaal. De cursusprijzen voor kinderen en jongeren zijn incl. materiaal. Alle basisgereedschappen zijn aanwezig en materiaal is verkrijgbaar in de magazijnwinkel aan het Esrein of bij de docent.

Gratis kennismaking

Voor onze cursussen beeldende kunst, muziek, dans en theater kun je altijd een gratis kennismaking aanvragen. Ga op www.oyfo.nl naar de cursus waar je interesse voor hebt en verstuur het aanvraagformulier. We nemen dan z.s.m. contact met je op om de mogelijkheden te bespreken. Per cursus is maar één gratis kennismaking mogelijk. Per klant is maximaal 3 keer per seizoen een kennismaking bij een cursus naar keuze mogelijk.

De Oyfo knipkaart

De Oyfo knipkaart is een waardebon die een geldwaarde vertegenwoordigt die door de kaarthouder vrij kan worden besteed in het museum en/of voor het volgen van lessen uit het gehele cursusaanbod beeldende kunst, dans, theater en muziek, waarbij steeds onze reguliere verkoop- en cursusvoorwaarden gelden. De Oyfo knipkaart is verkrijgbaar bij de administratiebalies op onze cursuslocaties Esrein en Deldenerstraat en bij de receptiebalie van Oyfo Techniekmuseum. Lees de voorwaarden

 

Lesvormen en tarieven bij cursussen muziek

Geldend voor instrumentale en vocale cursussen

 

Cursisten t/m 20 jaar:

 

Individuele les 25 min. € 56,00

1 x per 2 weken les 25 min. € 30,80

 

Groepsles

Groep van 2*) 35 min. € 52,50

Groep van 3*) 45 min. € 49,00

Groep van 4*) 55 min. € 46,50

 

*) zie voor meer info de rubriek Groeples hieronder.

 

Lestijd bijkopen bij een individuele les:

Per 5 min. ingekochte lestijd € 16,- per maand extra

 

Lestijd bijkopen bij een les 1 x per 2 weken:

Per 5 min. ingekochte lestijd € 8,80,- per maand extra

 

Cursisten vanaf 21 jaar:

(tarieven incl. BTW)

 

Individuele les 25 min. € 86,50

1 x per 2 weken les 25 min. € 47,50

 

Lestijd bijkopen bij een individuele les:

Per 5 min. ingekochte lestijd € 17,50,- per maand extra

 

Lestijd bijkopen bij een les 1 x per 2 weken:

Per 5 min. ingekochte lestijd € 9,60,- per maand extra

 

*)De bovengenoemde bedragen zijn maandtermijnbedragen.

 

 

Groepsles

Bij aanmelding voor bepaalde cursussen muziek t/m 20 jaar kun je kiezen voor de lesvorm groepsles. Deze lesvorm is goedkoper dan de lesvorm individuele les en wordt steeds goedkoper naarmate het aantal leerlingen in een groep hoger is. Indien je deze lesvorm op het aanmeldformulier aangeeft als voorkeur houden we daar rekening mee en proberen we de leerling in een groep te plaatsen. Het vormen van een groep is alleen mogelijk als je minimaal 2 leerlingen hebt die in dezelfde leeftijdscategorie vallen en hetzelfde niveau hebben. Aan het begin van het nieuwe cursusseizoen krijgt de docent een overzicht van aanmeldingen voor zijn/haar cursus. Pas dan wordt duidelijk of er groepen kunnen worden gevormd en wordt er geroosterd, in overleg met de leerling of de ouders. Indien indeling in een groep onverhoopt niet mogelijk blijkt, kan men alsnog kiezen voor de lesvorm individuele les.

Lesdag en lestijd muziekcursussen

Bij instrumentale en vocale lessen wordt de lesdag en lestijd vastgesteld in overleg met de docent. Nadat je je hebt aangemeld neemt de docent contact met je op om de les in te roosteren. Bij inschrijving voor de zomervakantie gebeurt dit bij aanvang van het nieuwe cursusseizoen, bij tussentijdse inschrijving gebeurt dit z.s.m. nadat de inschrijving binnen is. Leerlingen die klassikaal onderwijs volgen krijgen voor het begin van de cursus informatie over de lesplaats en de lestijd. Met leerlingen die al ingeschreven staan wordt voor de zomervakantie een afspraak gemaakt over de eerste les na de vakantie.

 

Studieduur muziekcursussen

De maximale gesubsidieerde studieduur bedraagt acht jaar, al dan niet aaneengesloten. De cursussen Een Koffer vol Muziek, Muziek en Beweging, Muziekwerkplaats, Muziek op schoot/Muziek met peuters en de basisopleiding blokfluit tellen hierbij niet mee.

Na de periode van acht jaar kan de opleiding tegen kostendekkend tarief worden voortgezet, of je kunt gebruik maken van de Oyfo Knipkaart. In bijzondere gevallen kan het management verlenging van de studieduur verlenen.

 

Muziekexamens

Muziekleerlingen kunnen eens in de twee jaar een examen afleggen. (achtereenvolgens de diploma’s A, B, C en D). In overleg met je docent wordt bepaald of je toe bent aan een examen en wilt deelnemen. Ook kan je docent meer informatie geven over de exameneisen. Als je lid bent van een muziekvereniging geldt dat de vereniging bepaalt hoe er wordt omgegaan met de examenregels. Informeer hierover bij je muziekvereniging.

 

Theorielessen

Er worden muziektheorielessen gegeven voor alle examenniveaus. Deze worden gegeven in twee aaneengesloten blokken en ieder blok wordt afgesloten met een toets. Als je al eerder de eerste toets gemaakt hebt en dus op de helft van het traject zit, is het mogelijk halverwege in te stromen.

 

Lessen beginnen in oktober 2018 voor A en B niveau en in januari 2018 voor C en D niveau. Gemiddeld 4 lessen incl. toets. Exacte data volgen.

 

Leerlingen ongestemd slagwerk/drums en lichte muziek volgen een ander traject. Informeer hiernaar bij je docent.

 

Kosten

Aan deelname aan de examens zijn geen extra kosten verbonden.

 

 

Huurinstrumenten

Bij Oyfo Muziek kun je een muziekinstrument huren. Tot je zeker weet dat het bij je past en je het zelf wilt aanschaffen. Heel handig! Onderstaande tarieven zijn de kosten per maand exclusief btw. Bij leerlingen vanaf 21 jaar moeten wij wel btw over de huurprijzen berekenen.

 

Huurtarieven per maand:

Accordeon € 21,20

Contrabas € 19,20

Dwarsfluit € 19,20

Fagot € 21,20

Gitaar € 16,15

Electrische gitaar € 16,15

Gitaarversterker (in combinatie met electrische gitaar) € 8,10

Harp € 21,20

Hobo € 21,20

Hoorn € 21,20

Keyboard € 16,15

Klarinet € 19,20

Piano (niet mogelijk, huur is mogelijk via Schumer)

Saxofoon € 21,20

Trombone € 19,20

Trompet € 19,20

Tuba € 19,20

Xylofoon € 19,20

Viool en cello (niet mogelijk, huur is mogelijk via Arc Verona)