Terug naar vorige pagina

Kortingen op het tarief voor seizoenscursussen beeldende kunst, dans en theater

U kunt in aanmerking komen voor hoogstens één van de volgende kortingen:

  • Bij cursusdeelname van meerdere personen uit één huishouden aan een seizoenscursus beeldende kunst, dans of theater geldt een korting van 10% voor iedere extra cursist. Deze korting geldt ook voor partners (gehuwd of samenwonend).
  • Bij deelname, door één persoon, aan meerdere seizoenscursussen dans, vanaf seizoensaanvang of binnen het lopende seizoen, is voor deze persoon iedere vierde cursus gratis.
  • Bij deelname aan meerdere seizoenscursussen door één persoon in één discipline, geldt 10% korting op de extra gevolgde cursus(sen).

Kortingen op het tarief voor muziekcursussen

 

Korting bij meerdere cursussen of meerdere gezinsleden die een cursus volgen

> Alleen geldig voor leerlingen onder 18 jaar bij lessen instrument bespelen/zangles en PopLab.

 

Een leerling die meerdere muziekcursussen volgt, kan in bepaalde gevallen korting op het lesgeld verkrijgen. De leerling moet dan op 1 augustus van dit jaar jonger zijn dan 18 jaar.

 

  • 2 cursussen: 10 % korting op iedere cursus
  • 3 cursussen: 25 % korting op iedere cursus
  • 4 of meer cursussen: 35 % korting op iedere cursus

Deze korting is ook van toepassing als uit uw huishouden meer leerlingen, die op 1 augustus van dit jaar jonger dan 18 jaar zijn, voor een muziekcursus staan ingeschreven.

 

  • 2 leerlingen: 10 % korting op iedere cursus
  • 3 leerlingen: 25 % korting op iedere cursus
  • 4 of meer leerlingen: 35 % korting op iedere cursus

 

Let op: Bij bovenstaande kortingen geldt bij de combinatie dezelfde regeling. De regelingen zijn dus niet stapelbaar. Het aantal cursussen is in dat geval leidend. Voorbeeld: In een gezin met 2 kinderen volgen beide kinderen 2 cursussen. Dan zijn dit samen 4 cursussen, dus geldt 35% korting op iedere cursus. Bovendien is stapeling van bovenstaande kortingsregeling en het HaFa kortingstarief niet mogelijk.

Kortingstarief voor leden van een Hengelose muziekvereniging

Leerlingen die lid zijn van een muziekvereniging die is aangesloten bij de Hengelose federatie van muziekverenigingen krijgen een korting van 30% op de instrumentale lesgeldtarieven.

 

Overige regelingen

Sport- en Cultuurfonds

Het is, als minder draagkrachtige inwoner van Hengelo, mogelijk een bijdrage te ontvangen van het sport- en cultuurfonds van de gemeente Hengelo voor de kosten van onze cursussen. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Hengelo.

Toeslag op het tarief van muziekcursussen voor niet-inwoners van Hengelo

Ook als je niet in Hengelo woont, kun je bij ons cursussen volgen. Hiervoor geldt echter bij muziekcursussen een niet-gesubsidieerd tarief, wat neerkomt op een toeslag van 40% op de tarieven.

Terug naar vorige pagina