De strijd om de nutteloosheid

De strijd om de nutteloosheid

Zie jij het nut er niet van in? Of is het bittere noodzaak?

 

Moet een uitvinding altijd nuttig zijn? En wie bepaalt dan of het nuttig is? Wat voor de één noodzaak is, is voor de ander totaal nutteloos. Een mobiele telefoon? Eind jaren ’90 had niemand verwacht dat ze dat ding ooit zouden gebruiken. Een totaal overbodige uitvinding, dacht men toen…

 

In ‘De strijd om de Nutteloosheid’ onderzoeken de leerlingen in het museum allerlei uitvindingen. Van een stofzuiger tot een grote schakelkast en meer. Ze formuleren hun mening: welke uitvinding vinden ze ontzettend handig en welke zouden ze eigenlijk niet zo zouden missen? En maken een ranking van de meeste nutteloze uitvindingen. In de aansluitende workshop gaan we in op het verschil tussen kunst en techniek: functionaliteit versus vorm. De leerlingen vinden zelf iets uit dat absoluut geen nut heeft. En dat blijkt nog niet zo eenvoudig, want als je goed je best doet is overal wel een toepassing voor te vinden. De workshop sluiten we af met pitches van de leerlingen: Wie heeft de meest nutteloze uitvinding gedaan?

 

De strijd om de nutteloosheid sluit aan bij de volgende kerndoelen: 
Mens en Natuur (kerndoel 30 en 31), Mens en Maatschappij (kerndoel 36 en 38), Kunst en Cultuur (kerndoel 48 en 49).

 

De strijd om de nutteloosheid is nog in ontwikkeling, de exacte inhoud kan enigszins afwijken van hetgeen hier beschreven staat. 

Dit project vindt plaats bij Oyfo Techniekmuseum en kan nu alvast geboekt worden voor schooljaar 2021-2022. 

Praktisch

Klas: 1,2
Duur: 2 uur
Niveau: vmbo
Discipline: Techniek
Kosten: € 220,- incl. BTW

De leerlingen zijn bezig met:
  • probleemoplossend ontwerpen
  • creatief en kritisch denken
  • brainstormen
  • presenteren

Methodiek

  • Tinkeren
  • Ontwerpend leren

 

Lesmateriaal ter voorbereiding en verwerking op school: ja