Deze tentoonstelling was te zien van 5 november t/m 23 december 2016

Project 1430

 

 

 

Huys Hengelo is een markant punt in de historische ontwikkeling van Hengelo. Ook nu nog spreken alle overblijfselen van en verhalen rondom het Huys tot de verbeelding. De geschiedenis van de havezate begint in de 13e eeuw en eindigt omstreeks 1830 met de afbraak van de laatste gebouwen. In 1995 is men begonnen te zoeken naar sporen en restanten van Huys Hengelo. Hoogtepunten van de opgravingen maken deel uit van de vaste collectie van Museum Hengelo, maar veel ander materiaal ligt opgeslagen in depots en is niet toegankelijk voor het publiek. Zaal Zuid kunstpodium en Museum Hengelo willen hier met "Project 1430" verandering in brengen. De titel verwijst met een knipoog naar de ontstaansgeschiedenis van Huys Hengelo. Het kunstproject wil het "vergeten", niet gecanoniseerde, materiaal van Huys Hengelo zichtbaar en beleefbaar maken. Met concreet aanknopingspunt de zandstenen fragmenten die afkomstig zijn uit de groeves bij Bad Bentheim. De fragmenten hebben geen kunsthistorische waarde, ze tonen veelal eenvoudige bouwkundige sporen Toch zijn ze bijzonder en spreken ze als overblijfsel van hoe er in Huys Hengelo geleefd en gewerkt werd, tot de verbeelding. Daarnaast heeft dit zandsteen uit de groeves van Bentheim een geologische geschiedenis naast die van een cultuur historische, zij vertegenwoordigt daarmee twee geschiedenissen.

 

 

Voorstel

Professionele beeldende kunstenaars en vormgevers uit Hengelo werden uitgenodigd om een voorstel te maken met als vertrekpunt de zandstenen fragmenten van Huys Hengelo.

 

Kan er een verbinding worden gelegd tussen dat verre verleden en het heden? Deze fragmenten vertegenwoordigen niet alleen een verleden, een geschiedenis, zij bevinden zich, net als wij, eveneens in het heden in 2016. Dat heden vormt als het ware de omgeving, de context van deze fragmenten. Welke (verborgen) verbindingen tussen heden, verleden en toekomst dragen ze in zich?

 

Een jury heeft een selectie gemaakt uit de voorstellen. Dit zijn de 13 deelnemende kunstenaars wiens werk te zien is in Museum Hengelo en Zaal Zuid kunstpodium:

 

Anita Boerrigter

Arletta Elst-Warwzyniak

Rineke Engwerda

Ria Geerdink

Gunter Gruben

Viktoria Gudnadottir

Tine Kemperman

Ricardo Liong-A-Kong

Gertie van Nuenen

Rob von Piekartz

Martha Lucia Steenhuis Inagan

Talya Damhuis-Meller

Heleen van der Veen

 

Educatief programma

Bij deze tentoonstelling is een educatief programma ontwikkeld voor basisen voortgezet onderwijs door HEIM&CREA. Op aanvraag is er voor groepen een rondleiding en/of een activiteitenprogramma beschikbaar.