Bezoekersvoorwaarden en huisregels Oyfo Techniekmuseum

M.i.v. 4 juli 2020

 

 • Ga niet van huis bij gezondheidsklachten.
 • Bezoekers zijn welkom als zij en hun huisgenoten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn.
 • Met ingang van 1 juli mogen ook niet-noodzakelijke reizen gemaakt worden met trein bus, metro en tram. Wel geldt: vermijd drukte en reis niet onnodig in de spits.
 • Bezoekers zijn vooraf in bezit van een geldige (online) reservering met een geldig entreekaartje voor de dag en het tijdslot (vaststaande starttijd) waarop geboekt is; zij komen op tijd of maximaal 5 minuten voor starttijd – dus niet eerder- om wachtrijen te voorkomen.
 • Het is alleen toegestaan om met meer dan 1 persoon naar het museum te komen indien sprake is van een gezelschap. Gezelschap: mensen die gezamenlijk een huishouden voeren of een sociale eenheid vormen, zoals een gezin, partners of huisgenoten.
 • Kinderen jonger dan 15 jaar moeten door een volwassene worden begeleid.
 • Houd anderhalve meter afstand van bezoekers die niet behoren tot het eigen gezelschap.
 • Volg altijd de hygiënemaatregelen.
 • Volg altijd de aanwijzingen van medewerkers en vrijwilligers van het museum.
 • Het is in verband met de coronamaatregelen op dit moment helaas niet toegestaan om te fotograferen en/of filmen, dit om opstoppingen in het museum te voorkomen.
 • In verband met de coronamaatregelen verzoekt het museum jassen aan te houden, een kleine tas op de buik te dragen, of jassen en tassen zoveel mogelijk thuis, of -indien van toepassing- in de auto te laten.
 • Rugtassen, paraplu's en pakjes, tassen, handtassen, koffers groter dan 40 x 60 cm. mogen niet mee naar binnen.
 • Publieksbegeleiders mogen controles uitvoeren van een tas of goed.
 • Het aanraken van enkel van de door drukknoppen voorziene objecten is toegestaan.
 • Het is strikt verboden onder de afzettingen en of hekwerken door te gaan.
 • Het is niet toegestaan te roken, eten of drinken in de tentoonstellingsruimte.
 • Het consumeren van meegebrachte spijzen/dranken in het museumcafé is eveneens niet toegestaan.
 • Betaling bij Oyfo Techiekmuseum kan uitsluitend via pin.
 • Huisdieren zijn helaas niet toegestaan, met uitzondering van een (blinden)geleidehond of hulphond.
 • Het veroorzaken van enige vorm van overlast voor andere bezoekers of de museumstaf is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan binnen het museumgebouw te verkopen of al dan niet gratis uit te delen.
 • Wapens, scherpe en of puntige voorwerpen, ontplofbare en ontvlambare stoffen, chemische en toxische stoffen zijn verboden.
 • Bij calamiteiten of anderszins altijd de aanwijzingen van de suppoosten, rondleiders en BHV-ers opvolgen.
 • Het verblijf in het Techniekmuseum is voor eigen rekening en risico.

Lees de uitgebreide bezoekersvoorwaarden.