Gemeente Hengelo
Gravin van Bylandt Stichting
Mondriaan Fonds
Provincie Overijssel
Rabobank
VSB Fonds - Iedereen doet mee
Zabawas
Willem Willink Stichting
Bank Giro Loterij