Organisatie

Wie zijn wij

Oyfo is een verrassende plek met een Techniekmuseum, een Kunstpodium en een Kunstenschool, waar iedereen welkom is. Maar bovenal is Oyfo een inspirerende ontmoetingsplek waar je - zowel als bezoeker, cursist of scholier, maar ook als bedrijf, het onderwijs, kunstenaar of culturele instelling - kunt komen om te onderzoeken, samen te werken, te leren en te maken, Daarbij zetten we kunst, techniek en erfgoed als middel in.

 

Oyfo Techniekmuseum is een interactief museum waar het leuk is om te leren over de onlosmakelijke verbinding en wisselwerking tussen mens, creativiteit en technologie als ook diens invloed op onze samenleving en op onze planeet. Dit doen we door te kijken naar het verleden, het heden en de toekomst en onze nabije omgeving. Daarbij maken we de waarde van onze Twentse roots zichtbaar voor een nationaal publiek door middel van een aansprekend verhaal met een relevante collectie van industrieel erfgoed.

 

We hebben een Educatiecentrum met een Kunstenschool. Dat is de plek waar je de kans krijgt je eigen mogelijkheden te ontdekken, te verbredenen te verdiepen. We hebben een aanbod van vrijetijdscursussen op het gebied van muziek, dans, theater, techniek en beeldende kunst voor een lokaal en regionaal publiek. Kenmerkend voor onze cursussen zijn begrippen als ambacht, performance en nieuwe technieken. Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken, richten wij ons ook op het faciliteren van aanbod van collega-aanbieders en amateurverenigingen, waardoor we mee kunnen bewegen met de markt en een bruisende ontmoetingsplek worden. Verder biedt Oyfo een inspirerende en betekenisvolle leeromgeving. Met prikkelende en uitdagende projecten voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs in de regio die aansluiten bij het curriculum en bij actuele ontwikkelingen in het onderwijs en de maatschappij. Daarnaast ontwikkelt het Educatiecentrum leuke en uitdagende educatieve (vrijetijds)activiteiten, waaraan iedereen mee wil en kan doen.

Missie, visie en resultaten

Oyfo's missie

Oyfo zet je aan om te ontdekken wat kunst en techniek voor jou betekent.

 

Oyfo's visie

Wij zijn de verrassende ontmoetingsplek van technologie en creativiteit waar ieder mens welkom is en de kans krijgt om met plezier te maken en te beleven.

 

Lees hier onze jaarplan 2022

Lees hier ons meerjarenbeleidsplan

 

Onze resultaten

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016 CREAHEIM en Muziekschool Hengelo

 

Organisatie en Raad van Toezicht

Organisatie

Lous Kerkhof - directeur-bestuurder

 

Raad van Toezicht

Hans Raanhuis (voorzitter)

Miriam van den Berg

Albert Vos

Lex Hilbers

Bonnie Förster

 

Comités Raad van Toezicht:

Huisvesting (tot sept 2021): Lex Hilbers & Bonnie Förster

Remuneratie: Hans Raanhuis & Miriam van den Berg

Financiën: Hans Raanhuis & Lex Hilbers

Organisatie en innovatie: Abert Vos & Bonnie Förster

 

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat Oyfo Kunst & Techniek functioneert met inachtneming van de regels van Cultural Governance. Transparantie, integriteit, faire verhoudingen, een positieve maar ook kritische houding zijn voorwaarden om met elkaar tot beoogde prestaties te komen. Het rooster van aftreden van Raad van Toezicht vind je hier. 

 

De salariëring van onze directeur-bestuurder en personeel vindt plaats volgens de CAO Kunsteducatie. Leden van de Raad van Toezicht krijgen ieder jaar de maximale vergoeding die zij mogen indienen.

ANBI

Oyfo is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit wil zeggen dat het museum door de Belastingdienst is aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Giften aan Oyfo zijn daardoor fiscaal aftrekbaar.

 

Stichting Oyfo

Floris Hazemeijerstraat 300

7555 RJ Hengelo

Tel. 074-2430054

E-mail: info@oyfo.nl

 

Doelstelling

Het bevorderen en optimaliseren van de toegankelijkheid van kunst- en techniekeducatie bij een zo'n groot en breed mogelijk publiek. De stichting tracht haar doel, met eerbiediging van ieders levensbeschouwelijke overtuiging, te bereiken door:

a. het organiseren van cursussen voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.

b. het geven van voorlichting en het ter beschikking stellen van zo mogelijk bevoegde deskundigen, en

c. andere wettige middelen, welke kunnen strekken tot bevordering van het doel van de stichting in de ruimste zin, al dan niet in overleg en samenwerking met daarvoor in aanmerking komende natuurlijke personen en rechtspersonen.

 

RSIN

Het RSIN van Oyfo is 002930651

 

De statuten van Stichting Oyfo kan je hier lezen. Onder Missie, Visie en Resultaten zijn de verschillende documenten zoals ons meerjarenbeleidsplan en jaarverslagen als download geplaatst.

Vertrouwenspersoon

Oyfo wil een veilige omgeving zijn voor al haar medewerkers, vrijwilligers, bezoekers, leerlingen en cursisten. Daarom hebben we Anne Overbeek aangesteld als onafhankelijk aanspreekpunt en deskundig vertrouwenspersoon.

 

Heb je ondersteuning nodig of vragen met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag als agressie, pesten, (seksuele) intimidatie, geweld of iets anders? Aarzel dan niet en neem contact op met Anne. Dit kan telefonisch via 06-30642568 of via de mail anne@burooverbeek.nl

 

Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht

Op dit moment hebben al meer dan honderd vrijwilligers zich verbonden aan onze organisatie; zij vervullen met veel enthousiasme zeer uiteenlopende en afwisselende functies. Toch kunnen wij altijd jouw hulp gebruiken.

 

Interesse? Lees hier meer