Over Oyfo

 

Oyfo, als culturele kernvoorziening in Hengelo, is een verrassende organisatie met het Techniekmuseum, de Kunstenschool, het Kunstpodium en een eigen shop, waar iedereen welkom is. Bovenal is Oyfo een inspirerende ontmoetingsplek waar je - zowel als bezoeker, cursist en leerling, maar ook als bedrijf, het onderwijs, kunstenaar of culturele instelling - kunt komen om te onderzoeken, samen te werken, te leren en te maken. Daarbij zetten we kunst, techniek en erfgoed als middel in.

Wie zijn wij

Oyfo Techniekmuseum

Oyfo Techniekmuseum is een interactief museum waar het leuk is om te leren over de onlosmakelijke verbinding en wisselwerking tussen mens, creativiteit en technologie als ook diens invloed op onze samenleving en op onze planeet. Dit doen we door te kijken naar het verleden, het heden en de toekomst en onze nabije omgeving. Daarbij maken we de waarde van onze Twentse roots zichtbaar voor een nationaal publiek door middel van een aansprekend verhaal met een relevante collectie van industrieel erfgoed. We zetten techniek in om sleutelmomenten te creëren en onze doelgroepen te enthousiasmeren voor dit vakgebied in de breedste zin van het woord. Bezoek de website >

 

Oyfo Kunstpodium

Oyfo Kunstpodium is het podium voor professionele beeldende kunst en organiseert zowel solo- als groepstentoonstellingen waarbij verbindingen worden gemaakt op het gebied van kunst, technologie en cultureel erfgoed. Bezoek de website >

 

Oyfo Kunstenschool
Oyfo Kunstenschool biedt je de kans om je eigen mogelijkheden te ontdekken, te verbreden en te verdiepen. We hebben een aanbod van cursussen op het gebied van muziek, dans, theater, techniek en beeldende kunst voor een lokaal en regionaal publiek. Kenmerkend voor onze cursussen zijn, begrippen
als ambacht, performance en nieuwe technieken. Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken, richten wij ons ook op het faciliteren van aanbod van collega-aanbieders en amateurverenigingen, waardoor we meebewegen met de markt en een bruisende ontmoetingsplek zijn. Bezoek de website >

 

Educatie aanbod

Oyfo is een inspirerende en betekenisvolle leeromgeving met prikkelende en uitdagende projecten voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs die aansluiten bij het curriculum en bij actuele ontwikkelingen in het onderwijs en de maatschappij. Daarnaast biedt Oyfo veel leuke, laagdrempelige educatieve activiteiten, waaraan iedereen (in de vrije tijd) mee kan doen. Bekijk het aanbod >

Missie, visie en resultaten

Oyfo's missie

Oyfo zet je aan om te ontdekken wat kunst en techniek voor jou betekent.

 

Oyfo's visie

Wij zijn de verrassende en vindbare ontmoetingsplek van technologie en creativiteit met aansprekend aanbod. Bij Oyfo is ieder mens welkom en krijgt de kans om alleen of met elkaar met plezier te maken en te beleven.

 

Lees hier ons jaarplan 2023

Lees hier ons meerjarenbeleidsplan 2023-2026

 

Onze resultaten

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016 CREAHEIM en Muziekschool Hengelo

 

Organisatie en Raad van Toezicht

MT

Marloes Nijhuis - Algemeen directeur

 

Josine Sibum Siderius - Hoofd publiek & presentatie

Iris Binnenmars - Manager Kunstenschool

Chantal Pekkeriet - Manager Bedrijfsvoering

 

Raad van Toezicht

Hans Raanhuis (voorzitter)

Miriam van den Berg

Albert Vos

Lex Hilbers

 

Comités Raad van Toezicht:

Remuneratie: Hans Raanhuis & Miriam van den Berg

Financiën: Hans Raanhuis & Lex Hilbers

Organisatie en innovatie: Abert Vos

 

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat Oyfo Kunst & Techniek functioneert met inachtneming van de regels van Cultural Governance. Transparantie, integriteit, faire verhoudingen, een positieve maar ook kritische houding zijn voorwaarden om met elkaar tot beoogde prestaties te komen. Het rooster van aftreden van Raad van Toezicht vind je hier. 

 

De salariëring van onze directeur-bestuurder en personeel vindt plaats volgens de CAO Kunsteducatie. Leden van de Raad van Toezicht krijgen ieder jaar de maximale vergoeding die zij mogen indienen.

ANBI

Oyfo is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit wil zeggen dat het museum door de Belastingdienst is aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Giften aan Oyfo zijn daardoor fiscaal aftrekbaar.
Meer over Culturele ANBI

 

Stichting Oyfo

Floris Hazemeijerstraat 300

7555 RJ Hengelo

Tel. 074-2430054

E-mail: info@oyfo.nl

 

Doelstelling

Het bevorderen en optimaliseren van de toegankelijkheid van kunst- en techniekeducatie bij een zo'n groot en breed mogelijk publiek. De stichting tracht haar doel, met eerbiediging van ieders levensbeschouwelijke overtuiging, te bereiken door:

a. het organiseren van cursussen voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.

b. het geven van voorlichting en het ter beschikking stellen van zo mogelijk bevoegde deskundigen, en

c. andere wettige middelen, welke kunnen strekken tot bevordering van het doel van de stichting in de ruimste zin, al dan niet in overleg en samenwerking met daarvoor in aanmerking komende natuurlijke personen en rechtspersonen.

 

RSIN

Het RSIN van Oyfo is 002930651

 

De statuten van Stichting Oyfo kan je hier lezen. Onder Missie, Visie en Resultaten zijn de verschillende documenten zoals ons meerjarenbeleidsplan en jaarverslagen als download geplaatst.

Vertrouwenspersoon

Oyfo wil een veilige omgeving zijn voor al haar medewerkers, vrijwilligers, bezoekers, leerlingen en cursisten. Daarom hebben we Anne Overbeek aangesteld als onafhankelijk aanspreekpunt en deskundig vertrouwenspersoon.

 

Heb je ondersteuning nodig of vragen met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag als agressie, pesten, (seksuele) intimidatie, geweld of iets anders? Aarzel dan niet en neem contact op met Anne. Dit kan telefonisch via 06-30642568 of via de mail anne@burooverbeek.nl

 

CultuurwijsHengelo

Oyfo is penvoerder van CultuurwijsHengelo. Als penvoerder coördineert Oyfo in afstemming met de commissie Kunsteducatie het programma voor Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in Hengelo. In CultuurwijsHengelo (CwH) nemen alle scholen voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Hengelo deel aan het programma. Binnen CwH werken scholen, het culturele veld en de gemeente samen aan goed cultuuronderwijs, aangestuurd door de stedelijke commissie Kunsteducatie.

 

Lees hier meer over CultuurwijsHengelo.

Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht

Op dit moment hebben al meer dan honderd vrijwilligers zich verbonden aan onze organisatie; zij vervullen met veel enthousiasme zeer uiteenlopende en afwisselende functies. Toch kunnen wij altijd jouw hulp gebruiken.

 

Interesse? Lees hier meer