Onder Spanning

Onder Spanning

Hoe laat jij het lampje branden?

 

De grommende, tikkende, zuigende en ronkende machines die in Oyfo Techniekmuseum staan vormen de basis van ‘Onder Spanning’. Welke onderdelen bewegen er allemaal? En waar komt dat geluid vandaan?
 

Welke opdrachten en uitdagingen gaan de leerlingen doen? Is het een spel of een kijkopdracht? Vind je informatie door een filmpje te bekijken of door een museumobject te onderzoeken? Alles is mogelijk in ‘Onder Spanning’. In het museum doet ieder team andere opdrachten en bekijkt daardoor de museumcollectie vanuit een andere, onverwachte invalshoek. Wat betekende deze machine voor het dagelijks leven van 150 jaar geleden? Hoe zag dat leven er uit en wat veranderde er door de opkomst van machines en fabrieken?


Na de opdrachten in het museum is het tijd voor de workshop. De leerlingen maken een stroomkring waardoor een lampje gaat branden. Met allerlei materialen maken ze hier een ‘verpakking’ omheen. Dit kan van alles zijn; een dier met het lampje als neus, een machine dat een lampje laat branden, of iets heel anders…
Werken jullie op school aan een thema? Laat het ons weten, dan kunnen de leerlingen iets maken dat bij dat thema past.

 

Onder Spanning sluit aan bij de volgende kerndoelen: 
Oriëntatie op jezelf en de wereld (kerndoel 42, 45, 51, 52) en Kunstzinnige oriëntatie (kerndoel 56). De tussendoelen zijn aangegeven in het lesmateriaal. 

 

Dit project vindt plaats bij Oyfo Techniekmuseum. De workshop kan ook plaatsvinden op school, vraag naar de mogelijkheden.

Praktisch

Groep: 5, 6
Duur: 2 uur
Leergebied: Erfgoed, Science, Techniek
Kosten: € 170,- incl. BTW

De leerlingen zijn bezig met:
  • waardering voor erfgoed
  • stroomkringen
  • machines
  • onderzoeken 

Methodiek:

  • Tinkeren
  • Onderwerpend leren

Lesmateriaal ter voorbereiding en verwerking op school: ja