Onder Spanning

Onder Spanning

Ontwerp en bouw je eigen licht- of geluidmachine!

 

De grommende, tikkende, zuigende en ronkende machines die in Oyfo Techniekmuseum staan vormen de basis van ‘Onder Spanning’. Welke onderdelen bewegen er allemaal? En waar komt dat geluid vandaan? 
 

Welke opdrachten en uitdagingen gaan de leerlingen doen? Is het een spel of een kijkopdracht? Vind je informatie door het bekijken van een filmpje of het beluisteren van een geluidsfragment? Alles is mogelijk in ‘Onder Spanning’! In het museum doet ieder team andere opdrachten en bekijkt daardoor de museumcollectie vanuit een andere, onverwachte invalshoek. Wat betekende deze machine voor het dagelijks leven van 150 jaar geleden? Hoe zag dat leven er uit en wat veranderde er door de opkomst van machines en fabrieken?

 

Na de opdrachten in het museum is het tijd voor de workshop. De leerlingen ontwerpen zelf een licht- of geluid-machine. Ze onderzoeken hoe dat werkt, een stroomkring bouwen en zorgen ervoor dat hun eigen machine ook echt werkt. Tot slot bedenken ze een toepassing voor hun eigen machine. En is het een toepassing uit het verleden, heden of de toekomst?

 

Onder Spanning sluit aan bij de volgende kerndoelen: 
Oriëntatie op jezelf en de wereld (kerndoel 42, 45, 51, 52) en Kunstzinnige oriëntatie (kerndoel 56). De tussendoelen zijn aangegeven in het lesmateriaal. 

 

Dit project vindt plaats bij Oyfo Techniekmuseum. De workshop kan ook plaatsvinden op school, vraag naar de mogelijkheden.

Praktisch

Groep: 5, 6
Duur: 2 uur
Leergebied: Erfgoed, Science, Techniek
Kosten: € 170,- incl. BTW

De leerlingen zijn bezig met:
  • waardering voor erfgoed
  • stroomkringen
  • machines
  • onderzoeken 

Methodiek:

  • Tinkeren
  • Onderwerpend leren

Lesmateriaal ter voorbereiding en verwerking op school: ja