Schoolprojecten

Over onze schoolprojecten

 

Bij Oyfo komen ieder jaar zo'n 15.000 leerlingen uit het primair, speciaal en het voortgezet onderwijs. En deze leerlingen zetten wij elke keer weer aan met onze projecten. Aan om te doen, te kijken, te maken, te spelen en te leren. Om wetenschappelijk, creatief en kritisch te denken en zelf problemen op te lossen. Om vooral heel erg te genieten van hun eigen kunnen.

 

Nieuwsgierig en zelfgemaakt!

Bij Oyfo mag je onderzoeken, ontwerpen en maken. Je mag nieuwsgierig zijn, vrij associëren en experimenteren. Bij Oyfo doet iedereen mee! Technisch of creatief. Of juist helemaal niet. Nieuwsgierig zijn we allemaal. Zelf iets maken; solderen, trommelen of schilderen. Dat gaat soms met de nodige hobbels en strubbelingen. Maar dat gevoel als het tóch is gelukt… daar kan niets tegen op. Jouw leerlingen zijn vol verwondering over wat zij zelf kunnen!

Wij werken samen met:

 

 

 

Creativiteit & Technologie komen samen in Mediakunst

Oyfo werkt samen met NEMO, LKCA en Casper de Jong aan het project Creativiteit als startpunt voor de verbinding van artistiek vermogen en technologie. Dit project is gestart met als uitgangspunt het verbinden van kunst & cultuur, en dan met name mediakunst, met wetenschap & technologie. Het doel is om het artistiek vermogen, de creatieve vaardigheden, het vermogen om te reflecteren en kritisch te kijken bij leerlingen in het primair onderwijs te ontwikkelen. De activiteiten die ontwikkeld worden richten zich op het leerecosysteem van het kind, waarin school, thuis en het museum worden betrokken. Initiatiefnemers van het project zijn het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), NEMO Science Museum, kunstenaar Casper de Jong en Oyfo Techniekmuseum. De activiteiten worden gebaseerd op de didactieken Onderzoekend & Ontwerpend Leren, Tinkeren en het creatief proces. Ze worden ontwikkeld in samenwerking met het onderwijs en met experts op het gebied van kunst, wetenschap en technologie.

 

Dit project is (mede) mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt initiatieven die meedoen aan cultuur stimuleren.