Wij werken samen met:

 

 

 

Creativiteit & Technologie komen samen in Mediakunst

 

Oyfo Techniekmuseum werkt samen met NEMO, LKCA en Casper de Jong aan het project Creativiteit als startpunt voor de verbinding van artistiek vermogen en technologie. Dit project is gestart met als uitgangspunt het verbinden van kunst & cultuur, en dan met name mediakunst, met wetenschap & technologie. Het doel is om het artistiek vermogen, de creatieve vaardigheden, het vermogen om te reflecteren en kritisch te kijken bij leerlingen in het primair onderwijs te ontwikkelen. De activiteiten die ontwikkeld worden richten zich op het leerecosysteem van het kind, waarin school, thuis en het museum worden betrokken. Initiatiefnemers van het project zijn het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), NEMO Science Museum, kunstenaar Casper de Jong en Oyfo Techniekmuseum. De activiteiten worden gebaseerd op de didactieken Onderzoekend & Ontwerpend Leren, Tinkeren en het creatief proces. Ze worden ontwikkeld in samenwerking met het onderwijs en met experts op het gebied van kunst, wetenschap en technologie.

 

Dit project is (mede) mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt initiatieven die meedoen aan cultuur stimuleren.

 

Bekijk hier de activiteiten voor op school.

Bekijk hier de activiteiten om thuis te doen.