Organisatie

Wie zijn wij

Oyfo is ontstaan uit een fusie tussen Techniekmuseum Heim, Crea Centrum voor Kunsteducatie en Muziekschool Hengelo. Dat maakt Oyfo veel meer dan alleen een museum. Wij zijn dé plek in Nederland waar kunst en techniek samenkomen in een Techniekmuseum en een Kunstenschool.

 

We zijn een interactief museum met een collectie, die is gebaseerd op de Twentse industriële historie. We behouden, onderzoeken en presenteren voor doeleinden van studie, educatie en vermaak. We zijn een Kunstenschool die onderwijsprojecten, vrijetijdscursussen en educatieve projecten op maat aanbiedt. We hebben een divers aanbod aan vrijetijdscursussen voor een breed publiek op het gebied van beeldende kunst, muziek, dans, theater, nieuwe media, techniek en erfgoed. Onze onderwijsprojecten zijn gericht op het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs, overwegend voor lokale en regionale scholen, incidenteel ook landelijk.

 

Wij zijn een ontmoetingsplek waar tal van aanbieders, kunstenaars, culturele instellingen en amateurverenigingen een inspirerende omgeving voor hun uitingen en activiteiten op het gebied van kunst en/of techniek vinden.

Missie, visie en resultaten

Oyfo zet je aan! Dat is onze mission statement. Oyfo zet je aan om de wereld van kunst en techniek op je eigen manier te ontdekken. Wij zetten je aan om te denken vanuit verschillende invalshoeken, om te ontwikkelen en te creëren, waarbij de nadruk meer ligt op het proces dan op het resultaat, leren door te doen, te kijken, te beleven en te maken.

 

Lees hier onze missie en visie

Lees hier ons meerjarenbeleidsplan

 

Onze resultaten

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016 CREAHEIM en Muziekschool Hengelo

 

Organisatie en Raad van toezicht

Organisatie

Lous Kerkhof - directeur-bestuurder

Eugénie Krikhaar - hoofd museale zaken

Bert Fransen - hoofd cursusafdeling

Jos Visser - manager huisvesting, IT en projecten

 

Raad van Toezicht

Hans Raanhuis (voorzitter)

Miriam van den Berg

Albert Vos

Lex Hilbers

Bonnie Förster

 

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat Oyfo Kunst & Techniek functioneert met inachtneming van de regels van Cultural Governance. Transparantie, integriteit, faire verhoudingen, een positieve maar ook kritische houding zijn voorwaarden om met elkaar tot beoogde prestaties te komen.

 

De salariëring van onze directeur-bestuurder en personeel vindt plaats volgens de CAO Kunsteducatie. Leden van de Raad van Toezicht krijgen ieder jaar de maximale vergoeding die zij mogen indienen.

ANBI

Oyfo is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit wil zeggen dat het museum door de Belastingdienst is aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Giften aan Oyfo zijn daardoor fiscaal aftrekbaar.

 

Stichting Oyfo

Industriestraat 9

7553 CK Hengelo

Tel. 074-2430054

E-mail: info@oyfo.nl

 

Doelstelling

Het bevorderen en optimaliseren van de toegankelijkheid van kunst- en techniekeducatie bij een zo'n groot en breed mogelijk publiek. De stichting tracht haar doel, met eerbiediging van ieders levensbeschouwelijke overtuiging, te bereiken door:

a. het organiseren van cursussen voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.

b. het geven van voorlichting en het ter beschikking stellen van zo mogelijk bevoegde deskundigen, en

c. andere wettige middelen, welke kunnen strekken tot bevordering van het doel van de stichting in de ruimste zin, al dan niet in overleg en samenwerking met daarvoor in aanmerking komende natuurlijke personen en rechtspersonen.

 

RSIN

Het RSIN van Oyfo is 002930651

 

De statuten van Stichting Oyfo kan je hier lezen. Onder Missie, Visie en Resultaten zijn de verschillende documenten zoals ons meerjarenbeleidsplan en jaarverslagen als download geplaatst.

Vertrouwenspersoon

Oyfo wil een veilige omgeving zijn voor al haar medewerkers, vrijwilligers, bezoekers, leerlingen en cursisten. Daarom hebben we Anne Overbeek aangesteld als onafhankelijk aanspreekpunt en deskundig vertrouwenspersoon.

 

Heb je ondersteuning nodig of vragen met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag als agressie, pesten, (seksuele) intimidatie, geweld of iets anders? Aarzel dan niet en neem contact op met Anne. Dit kan telefonisch via 06-30642568 of via de mail anne@burooverbeek.nl

 

Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht

Op dit moment hebben al meer dan honderd vrijwilligers zich verbonden aan onze organisatie; zij vervullen met veel enthousiasme zeer uiteenlopende en afwisselende functies. Toch kunnen wij altijd jouw hulp gebruiken.

 

Interesse? Lees hier meer